Goodtech

Goodtech leverer ingeniørtjenester til industrien innen en rekke områder. Våre høyt kvalifiserte ingeniører har spesialkompetanse innen mange fagdisipliner og kan ivareta alt fra forstudie til ferdig produkt eller system.

Vi tar på oss konsulentoppdrag innen blant annet forstudier, oppgavesimulering, prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design og konstruksjon, PLS programmering, pre-engineering og fabrikkdesign, måleteknikk og målesystemer, håndtering-, transport-, lager- og logistikk-studier.

Goodtech har spesialistkompetanse innen maskin og mekanisk konstruksjon og tilbyr blant annet:

  • 3D modellering av eksempelvis roterende maskiner, kabelbaner, etc.
  • Mekanisk konstruksjon for prosessanlegg, P&ID, 3D modellering av tanker, rør, pumper m.m.
  • Mekaniske beregninger av statisk stål og strukturer, wire, fleksibilitet, trykk, strømning, energi m.m.
  • Konstruksjon innen VVS, VA og sprinkler for industrianlegg 
  • Energieffektivisering/energiprosess


Oppdragene utfører vi enten ute hos kunden eller på ett av våre kontor, ut fra hva som passer best.

Kontakt

Malte Svensson

+46 54 24 03 59

Terje Høyheim

+47 907 65 256