Kontrollsystemer

Goodtech tilbyr en rekke løsninger for PLC-er (Programmable Logic Controller). PLC-er er datamaskiner som er spesielt tilpasset for å håndtere et mangfold av inn- og utsignaler i krevende miljøer med tanke på temperatur, elektriske felt, vibrasjoner, osv.

Vi hjelper våre kunder med å finne løsninger for systemvalg eller helhetsløsninger, også i kombinasjon med våre øvrige virksomheter. PLSer er fundamentale byggesteiner for all automatisering, for eksempel fortløpende båndproduksjon, overvåking av sisterner, oppveiing av materialer eller i berg-og-dal-baner.

Goodtech har kompetanse og sertifikat på hele Simatic-serien fra Siemens, blant annet ”Value added reseller for Siemens”. I tillegg har selskapet ”Category 1 for Rockwell”.

Noen av systemene som våre automatiserings-ingeniører arbeider med, er Siemens, ABB, Rockwell med flere.

Kontakt Kontrollsystemer Magne Reierson, Konserndirektør Projects & Services
+47 901 06 277 magne.reierson@goodtech.no