Här hittar du all finansiell information kring Goodtech-koncernen och det som berör dig som är aktieägare i Goodtech.

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 400 medarbetare i Norge, Sverige och på Åland, samt en omsättning om ca NOK 700 millioner. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Bolagets kontoförare är Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 största aktieägare per 03.04.2017

Antal aktier  Andel %  Namn
   7 850 288     34,32 Holmen Industri Invest 
   1 950 949       8,53 Skagen Vekst
   1 352 694       5,91 EIO AS  
   1 000 000       4,37 Magnus Tvenge
      659 214       2,88 Nordnet Bank AB (nom.)
       474 000       2,07 MP Pensjon PK  
      394 075       1,72 Goodtech ASA
      345 941       1,51 Avanza Bank AB (nom.) 
      342 500       1,50 Part Invest AS
      320 000       1,40 Trollhaug Invest
      300 000       1,31 Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
      296 966       1,30 Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
      275 000       1,20 Storhaugen Invest AS
      254 057       1,11 Swedbank Clients account (nom.)
      250 000       1,09 Raymond Harland
      250 000       1,09 Torstein Ingvald Tvenge  
      250 000       1,09 Fram Realinvest AS
      250 000       1,09 Ravi Investering AS
      200 000       0,87 Paulsberg Invest AS  
      200 000       0,87 Åge Westbø AS
 17 215 684     74,38 Totalt 20 största aktieägare
 22 876 146   100,00 Totalt antall aksjer


Följ aktiens utveckling på Oslo Börs

Börs- och pressmeddelande

Här ër vårt arkiv för börs- och pressmeddelanden

Rapporter og presentationer

2016 Årsrapport 2016 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2016 pdf  
       
2015 Årsrapport 2015 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2015 pdf  
  Presentasjon Q2 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2015 pdf  
  Presentasjon Q1 2015 pdf  
       
2014 Årsrapport 2014 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2014 pdf  
  Presentasjon Q4 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2014 pdf  
  Presentasjon Q3 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2014 pdf  
  Presentasjon Q2 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2014 pdf  
  Presentasjon Q1 2014 pdf  
       
2013 Årsrapport 2013 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2013 pdf

Bolagsstämma

2017 26.04.2017 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2016 28.04.2016 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2015 09.11.2015 Ekstraordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Presentasjon SPA pdf
    Fairness Opinion pdf
    Redegjørelse BDO pdf
    Bekreftelse PwC pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
  25.09.2015 Ekstraordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
  24.04.2015 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Presentasjon generalforsamling pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2014 25.04.2014 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

Ägarstyrning och ledning

Goodtech ASAs (”Goodtech”) principer för god ägarstyrning och ledning skall ligga till grund för det långsiktiga värdeskapandet till det bästa för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Läs mer her.

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 982 81 142

Synnøve Granli

CFO

+47 952 06 310

Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar

Värden

  • Kundfokuserade
  • Engagerade
  • Delaktiga
  • Innovativa
  • Presterande