Styrelsen i Goodtech ASA

Stig Grimsgaard Andersen, Styrelsens ordförande
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Terje Thon
Anne Ma Sødahl Wessel
Rolf Johansson, arbetstagarrepresentant
Håvard Kristiansen, arbetstagarrepresentant

Koncernledningen

Eric Staurset, Koncernchef/CEO
Synnøve Granli, CFO
Jørn Jørgensen, CIO
Magne Reierson, Projectdirektör 

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 982 81 142

Dokumenter

Vision

førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.