NO SV EN

Fjernvarme

Fjernvarme er en del av energiforsyningen i byer og tettsteder sammen med strømnettet. Goodtech hjelper fjernvarmeselskaper tilby sine kunder en pålitelig, grønn og vannbåren oppvarmingskilde.

Fjernvarme er et energifleksibelt og vannbårent system som utnytter fornybar overskuddsenergi. Dette sikrer råstoff som ellers ville gått til spille, som er viktig for å sikre overgangen til en mer sirkulær økonomi og reduksjon av klimagassutslipp.

Goodtech har lang erfaring med drift og vedlikehold av fjernvarmenett. Vi kjenner kravene til pålitelighet og oppetid for en samfunnskritisk leveranse av varme til industri og private hjem. Goodtech leverer tjenester innen automasjon, digitalisering, kraft, industrial internet of things (IIOT), instrumentering samt komplette kontrollrom og SCADA-løsninger for fjernvarmeselskaper over hele Norge.

Les mer om vår kompetanse og løsninger her.