NO SV EN

Fornybar energi

Vi leverer i økende grad tjenester til havvind, batteri- og hydrogenproduksjon.

Goodtech har vært en leverandør til Offshore Wind siden 2009 da Hywind Demo konseptet ble utviklet og har nå senest levert Employer SCADA-systemet til Hywind Tampen. Hywind Tampen er verdens største flytende vindpark som leverer strøm til olje og gass installasjoner i Nordsjøen.  Her har vi i tillegg samarbeidet tett med Equinor for optimalisering av kraftproduksjon ved kontinuerlig å justere vindturbinene i forhold til strøm, bølger og vind. Prosjektet inkluderer også integrering av alle viktige 3.-partssystemer i vårt Goodtech WindSCADA-konsept for visualisering, overvåking og kontroll. Goodtech har også hatt en viktig rolle i forbindelse med in-shore testing og commissioning av vindturbinene.

Goodtech posisjonerer seg nå for de neste store havvindprosjektene både på norsk sokkel og i UK/Scotland/US hvor det er planlagt store utbygninger.  Vår strategi er å være en del av forsyningskjeden både i studiefase, implementering og drift.    

Erfaring fra studier både på elektrifisering og SCADA samt implementering av overordnet SCADA nå senest i Hywind prosjektet gjør oss til en attraktiv partner hvor vårt fokus alltid vil være på lønnsomme og bærekraftige løsninger til våre kunder med basis i vår kompetanse innen elektro, høyspenning, kontrollsystemer, robotikk og digitalisering.

Les mer om vår kompetanse og løsninger her.