NO SV EN

Olje & gass

Goodtech sørger for effektiv dataflyt fra 24 norske offshore-installasjoner til kontrollrom på land. I tillegg sørger vi for at nødvendig data overføres sikkert mellom forskjellige selskaper og operatører både i Norge og internasjonalt.

Vi leverer et bredt spekter av tjenester til olje- og gassektoren gjennom prosjekter, oppgraderinger og drift & vedlikehold. Goodtechs løsninger bidrar til en bedre og sikrere drift, og vi kan også tilby driftsstøtte 24/7.

Olje- og gassektoren står overfor store endringer inn i det grønne skiftet. Med vår kompetanse og erfaring vil Goodtech være en naturlig samarbeidspartner i denne omstillingen.

Les mer om vår kompetanse og løsninger her.