NO SV EN

Historie

Mye har hendt siden starten i 1913. Vi har gått fra hest og kjerre og dampbåter til biler og romferger. Fra en tid uten datamaskiner, telefoner, TV og radio til et samfunn der vi alltid er på nett.

Forretningsideen til Brødrene Alf Wold-Snilsberg og Thomas Wold var den gang de etablerte Norsk Elektrisk kabelfabrikk at fremtiden ville bli elektrifisert, arbeidsprosesser ville bli automatisert og teknologien ville skape en enklere og bedre hverdag.  Lite viste de vel at disse tankene er like levende i dag som det var den gang.

More than 100 years of innovation and development (English) - YouTube

Selskapet har gjennom tiden hatt ulike strategiske satsingsområder, fra produksjon av elektriske kabler, til en periode å være et rendyrket selskap innenfor miljøteknologi.  Fra midten av 2000-tallet ble det etablert en strategisk kjerne i automatisering og industriteknikk i tillegg til miljøteknologi som selskapet da var godt etablert innenfor.

I 2010 utvidet man virksomheten til også gjelde elektroinstallasjon og kraftprosjekter gjennom sammenslåingen med det svenske selskapet EIAB.

Gjennom de siste årene har man sett nødvendigheten av å ha en tydligere strategisk fokus på teknologi, og valgte å selge installasjonsvirksomheten i Sverige.

Goodtech er i dag en av Nordens ledende aktører innenfor industriell automatisering, robotisering, digitalisering og elektrifisering, og bistår kunder i de fleste industrier med å oppnå og opprettholde konkurransefortrinn i sine prosesser. 

I Goodtech har vi levert automatisering, integrasjon, innsikt og elektrifisering i over 100 år, og løsningene våre har aldri vært mer relevante enn nå. I dag hjelper vi – fra vårt fotfeste i Norden, kunder over hele verden med å effektivisere ressursbruk i sine arbeidsprosesser, redusere risiko både fysisk og digitalt, og samtidig redusere kundens fotavtrykk per produserte enhet i alle ledd i produksjonsprosessen.