NO SV EN

Kvalitet

Vi har et ledelsessystem som enkelt kan skreddersys og prosjekttilpasses, i henhold til ISO 9001:2015 for Kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 for Miljøstyring.

Vi tilstreber alltid å leve etter beste praksis og etablerte standarder som sikrer best kvalitet i alt vi gjør. Standardene skal hjelpe oss å opprettholde robuste ledelsessystemer, redusere vår belastning på miljøet, samtidig som de legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Goodtech er godkjent som leverandør for olje- og gassindustrien og kraftindustrien gjennom kvalifiseringsordninger som Achilles JQS , Sellihca og Utilities NCE, og vi jobber stadig med å kartlegge behovet for ytterliggere sertifisering og opplæring.