NO SV EN

Aksjonær­informasjon

20 største aksjonærer pr 02.05.2023

Antall aksjer  Andel %  Navn
2 720 000 9,68 Westhawk AS
2 386 966 8,50 Grieg Kapital AS
1 358 290 4,83 Gora AS
1 169 103 4,16 Tveco Newco AS
1 169 103 4,16 Staco AS
965 000 3,43 Muen Invest AS
900 773 3,21 Goodtech ASA
898 321 3,20 Altea AS
756 388 2,69 Acumulus AS
714 964 2,54 MP Pensjon PK
690 659  2,46 AS Polycorp 
629 723 2,24 Weintraub AS
500 000 1,78 JOF Invest AS
404 000 1,44 Atle Sandvik Pedersen
400 000 1,42 Remis AS
350 000  1,25 Part Invest AS
333 000 1,19 Jørgen Overå
320 000 1,14 Trollhaug Invest AS
300 000  1,07 Birte Buen
300 000 1,07 Skandinaviska Enskilda Banken AB
17 266 290 61,45 Totalt 20 største aksjonærer
28 097 683  100,00 Totalt antall aksjer