NO SV EN

Aksjonær­informasjon

20 største aksjonærer pr 01.02.2024

Antall aksjer  Andel %  Navn
2 781 000   9,66 Westhawk AS
2 386 966  8,29 Grieg Kapital AS
1 706 237 5,92 Gora AS
1 169 103   4,06 Staco AS
1 100 000 3,82 Tveco AS
1 069 859  3,71 Muen Invest AS
1 000 000 3,47 Altea AS
900 773  3,13 Goodtech ASA
756 388  2,63 Acumulus AS
739 964  2,57 MP Pensjon PK
690 659   2,40 AS Polycorp 
654 254  2,27 Weintraub AS
400 000  1,39 Part Invest AS
400 000   1,39 Remis AS
400 000  1,39 Oma Invest AS
350 684 1,22 KES AS
350 260 1,22 Jørgen Overå
320 000   1,11 Trollhaug Invest AS
300 000 1,04 Skandinaviska Enskilda Banken AB
287 507  1,00 Ove Steinar Farstad
17 763 654   61,67 Totalt 20 største aksjonærer
28 803 077  100,00 Totalt antall aksjer