NO SV EN

Eierstyring og generalforsamlinger

Eierstyring

Goodtech ASAs prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan og avholdes normalt i april. Styret, Goodtechs ledelse og revisor er til stede på generalforsamlingene.

Styret innkaller generalforsamlingen med minst tre ukers varsel til alle aksjonærer under den adressen som er registrert i Verdipapirsentralens aksjeeierregister. Aksjonærene må melde sin tilstedeværelse til selskapet seneste to dager før generalforsamlingen for å ha møterett.

Vårt arkiv for generalforsamlinger finnes her. 

Valgkomité

Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2022-2023 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Stig Grimsgaard Andersen (leder)
  • Karl-Erik Staubo (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

 

Ordinær generalforsamling 25.04.2024

Ordinær generalforsamling ble avholdt torsdag 25. april 2024 kl 10.00 i selskapets lokaler i Innspurten 15 (Helsfyr Atrium), Oslo. 

 

Ordinær generalforsamling 24.04.2023

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo, mandag 24. april 2023, kl. 15:00.