NO SV EN

Havbruk

Goodtech hjelper bedrifter i havbruksnæringen med økt konkurransekraft og sikrere produksjon gjennom smarte produksjonsløsninger.

Vi har lang erfaring med havbruksnæringen og de strenge kravene som gjelder for fiskevelferd og produksjon. Vi tilbyr tjenester til hele verdikjeden inkludert automasjon og SCADA, automatiserte robotløsninger, landstrømsanlegg til fôrflåte og Manufacturing Executions Systems (MES). Våre referanseprosjekter inkluderer RAS- og settefiskanlegg, fiskeslakteri, fiskefôrfabrikker, oppdrettsanlegg og fabrikker for biprodukter.

Les mer om vår kompetanse og løsninger her.