NO SV EN

Digitalisering og cybersikkerhet

For Goodtech handler digitalisering om å kunne tilby nye og bedre løsninger, som er enkle å bruke, mer effektive og pålitelige. Digitalisering er kjernen i Goodtech sin visjon for å øke konkurransekraften til nordisk industri. Vi investerer derfor betydelig i å utvikle digitale løsninger, samtidig som vi fortsetter å satse for å heve det digitale kompetansenivået internt og i verdikjeden rundt oss.

Digitalisering er for oss er langt mer enn å flytte data ut i sky, eller å gjøre arbeidsprosesser mer effektive. I Goodtech betyr digitalisering å bruke vår lange erfaring med prosess- og produksjonsindustri, vår prosessforståelse og systemkompetanse sammen med IT- og digitale løsninger med mål om å videreutvikle virksomheten, legge til rette for vekst og samtidig sørge for sikre arbeidsoperasjoner.

I Goodtech ser vi det som vår rolle å kombinere operasjonell forståelse med ny teknologi – slik at brobygging mellom eksisterende og nye prosesser går slik kunden ønsker. Kompetanseheving, innovasjon, teknologiutnyttelse, og digitalisering av forretningsprosesser gjør også at sikker håndtering av data må på agendaen. Omfanget av digitale trusler og sofistikerte digitale innbrudd øker i takt med digitalisering. Goodtech etablerte derfor i 2021 en avdeling for cybersikkerhet for å være godt rustet til å digitalisere og samtidig sikre dataen til våre samarbeidspartnere.

Under oppbyggingen av avdelingen for cybersikkerhet har Goodtech inngått flere kontrakter på datasikkerhetsprosjekter i 2021 og vi opplever stadig at risikoforståelse og bevissthet er kraftig økt hos våre kunder. Goodtech har derfor satset på utviklingen av tjenester og produkter i samarbeid med våre partnere for møte de økende IT sikkerhetsutfordringene.